2005

Start publiek-private samenwerking

De grond waarop Nieuw Leyden gebouwd is, was deels eigendom van de gemeente Leiden (Slachthuisterrein en RWE-terrein) en deels van woningbouwcorporatie Portaal. Beide organisaties besloten om Nieuw Leyden gemeenschappelijk te ontwikkelen. Ze sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst, waarin alle inhoudelijke en procedurele spelregels vastgelegd werden. Waaronder onder meer het bouwprogramma en de grondexploitatie. De gronden werden ingebracht in een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie: Nieuw Leyden CV, met Portaal en de gemeente Leiden als enige aandeelhouders. Zo werd op bestuurlijk niveau de continuïteit van het project, dat meerdere raadsperioden doorliep, gewaarborgd. De uitvoering van de gebiedsontwikkeling lag in handen van de projectorganisatie Nieuw Leyden BV. Een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie die binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst onafhankelijk van de gemeente en Portaal kon opereren.