2004

Saneren en bouwrijp maken Slachthuisterrein

Het had de ‘no-go’ van het project Nieuw Leyden kunnen zijn. De grond van het voormalige Slachthuis- en RWE-terrein bleek vervuild. Een paar honderd jaar kabels en leidingen van zowel de gasfabriek, de elektriciteitsfabriek als de PTT hadden hun sporen achtergelaten. Berekening wezen uit dat saneren 80 miljoen zou gaan kosten. Wie zou dat moeten betalen? MVDRV gaf in 2002 een voorschot op de oplossing; functioneel saneren. De saneringskosten konden tot 10 miljoen teruggebracht worden als alleen de grond waarop niet gebouwd zou worden, volledig gesaneerd werd. Ter plekke van de verdiepte garages hoefde dus geen schone grond aangebracht te worden. Met dat vooruitzicht sloot de gemeente een overeenkomst met de Nuon (voormalig RWE) en de provincie. Ieder betaalde een derde van de kosten. Daarmee werd de sanering in 2004 een feit. 

 

2004