2002-2004

Definitief ontwerp stedenbouwkundig plan MVRDV

Het stedenbouwkundig plan van Nieuw Leyden is ontwikkeld door MVRDV in opdracht van de gemeente Leiden. Al in 1996 leverde MVRDV een eerste basisontwerp voor het Slachthuisterrein. Dit resulteerde in 2002 in een vervolgopdracht voor een aangescherpt ontwerp waarin het door de gemeente gewenste particulier opdrachtgeverschap een plaats kreeg. 

Het stedenbouwkundig plan gaat voor de laagbouw uit van kleine kavels van 90 m2 met een ruime maximale woongrootte van 250 m2. De kavels liggen rug aan rug op kleine, compacte bouwvelden. Per bouwveld bevindt zich onder de geschakelde woningen een gemeenschappelijke garage, die in collectief opdrachtgeverschap ontwikkeld is. Door dit dubbele grondgebruik (parkeren en wonen) beschikt een groot deel van de woningen over twee overdekte parkeerplaatsen, die binnendoor bereikbaar zijn. Dankzij deze ingreep kunnen de smalle woonstraatjes tussen twee bouwvelden autovrij blijven. De verbindingsstraten dwars door Nieuw Leyden zijn autoluw. Hier geldt een parkeerverbod. 

De eenheid in de uitstraling van de wijk wordt bewaakt door een aantal algemene bouwregels, zoals maximale bebouwingshoogte, een beperkt gebruik van plastiek, een verplichte aansluiting met de buren en geen tuinen maar dakterrassen. In het ontwerp en materiaalkeuze waren de kopers geheel vrij. Er mocht welstandsvrij gebouwd worden. Door deze algemene regels zijn het creëren van voldoende buitenruimte, daglichtinval in de woningen en een eigen, onderscheidende identiteit belangrijke uitgangspunten geworden van de meeste huisontwerpen. 

Nieuw Leyden is in zijn totaliteit stedenbouwkundig mooi ingepast in zijn omgeving. 

De dichtheid van de laagbouw in combinatie met een duidelijk stratenpatroon sluit goed aan op de aanpalende woonbuurten, die voornamelijk bestaan uit arbeiderswoningen. Aan de noordkant van Nieuw Leyden is ruimte gecreëerd voor hoogbouw, die op een vanzelfsprekende manier aansluit op de verkeersader Willem de Zwijgerlaan. Op de overkapping van de Willem de Zwijgerlaan is een groene verbinding gemaakt met de Tuin van Noord, een groengebied met sportvoorzieningen. Aan de zuidkant bevindt zich het Marepark, waar vijf monumentale gebouwen uit de Slachthuisperiode bewaard zijn gebleven.

2002-2004