1996-2005

Van aanschaf gronden tot positief raadsbesluit

Nieuw Leyden is deels gebouwd op het voormalige RWE terrein en het voormalige Slachthuisterrein, waar van 1903 tot 1980 het openbaar slachthuis van Leiden gevestigd was. In 1996 kwam het Slachthuisterrein, na een periode van particulier eigendom, opnieuw in handen van de gemeente.

De grond, gelegen op steenworp afstand van de binnenstad, bood kansen. De gemeente wilde er een nieuwe woonwijk ontwikkelen. Als onderdeel van het wijkontwikkelplan ‘De Verbeelding van Leiden Noord’, vastgesteld door de gemeenteraad van Leiden in 2001. En gericht op het verbeteren van het woon-, werk- en leefklimaat in dit indertijd minder goed bekend staand gebied.

In 2000 lanceerde toenmalige wethouder Ruimtelijke Ordening Ron Hillebrand het idee om Nieuw Leyden voor een groot deel te ontwikkelen in particulier opdrachtgeverschap. Het kostte uiteindelijk vijf jaar tijd om dit revolutionaire plan gedragen te krijgen en vorm te geven. Vijf jaar van overleg met bewoners, ambtenaren, woningcorporatie Portaal, stedenbouwkundigen, gemeenteraadsleden, provincie en landelijke overheid.

In die dynamische periode werd het fundament onder Nieuw Leyden steen voor steen gelegd. Het verkrijgen van een IPSV-subsidie (9,2 miljoen euro). Het definitief ontwerp van het stedenbouwkundig plan. De architectuurwedstrijd ‘Bouw Mij’. De opening van het informatiecentrum Nieuw Leyden. Allemaal mijlpalen die de weg baanden voor de daadwerkelijke ontwikkeling van Nieuw Leyden. Een ontwikkeling die op 5 maart 2005 het definitieve startschot kreeg. Op die dag stemde de gemeenteraad van Leiden in met het revolutionaire woningbouwplan Nieuw Leyden, inclusief de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan.

 

1996-2005