Woningcorporatie Portaal

Een woningcorporatie met visie, die op het juiste moment aansluiting zocht bij de planontwikkeling Nieuw Leyden. En het aandurfde om 157 huurwoningen in particulier opdrachtgeverschap te ontwikkelen.

Toen Portaal zich in 2002 bij de gemeente meldde om aan te sluiten bij Nieuw Leyden kwam er meer vaart in de planontwikkeling. Portaal had aan de van Hogendorpstraat e.o. (de oostzijde van het voormalige Slachthuisterrein) woningen die rijp waren voor de sloop. Met de inbreng van deze gronden verdubbelde de locatie waarop Nieuw Leyden gebouwd werd.

In eerste instantie werd er gesproken over een separate ontwikkeling van de twee gebieden. Portaal de van Hogendorpstraat e.o. en de gemeente het voormalige RWE- en Slachthuisterrein. Gaandeweg bleek dat verregaande samenwerking vereist was om weg te blijven van ‘vinexachtige wijkconstructies’. Alleen door het gebied vanuit één gemeenschappelijke visie en stedenbouwkundig plan te ontwikkelen, kon er synergie en samenhang gecreëerd worden tussen de koop- en huurwoningen. En een nieuwe, innovatieve wijk ontstaan. 

Portaal durfde de stap aan. De woningcorporatie onderschreef het particulier opdrachtgeverschap; ook voor de huurwoningen. De gronden werden vervolgens samengevoegd en in het stedenbouwkundig plan opnieuw herverdeeld; koop- en huurwoningen door elkaar heen. In de uitvoering van het plan Nieuw Leyden had Portaal drie verschillende rollen. 

  1. Aandeelhouder en bestuurder van Nieuw Leyden CV
  2. Aandeelhouder en lid projectgroepoverleg Nieuw Leyden BV
  3. Projectontwikkelaar van 157 huurwoningen in particulier opdrachtgeverschap en een drietal appartementencomplexen. 


Wim van der Hoeven vertelt
‘De samenwerking tussen de gemeente en Portaal is ontstaan door indringend met elkaar in gesprek te gaan. Over de grondverdeling, over de grondexploitatie (opbrengsten van de grond) en de vastgoedexploitatie (huuropbrengsten), over de benodigde organisatiestructuur en over het particulier ondernemerschap en welstandvrij bouwen. Portaal was in eerste instantie tegen het concept van vrij bouwen. Of beter geformuleerd; ze vonden het concept goed en onderschreven dat de tijd er rijp voor was. Maar vonden het tegelijkertijd griezelig om dit aan de markt over te laten. Dat ze er uiteindelijk mee akkoord gingen, getuigde van lef. En is in mijn optiek een belangrijke mijlpaal geweest in de realisatie van Nieuw Leyden.’

Wim van den Hoeven

Nieuw Leyden

Een slagvaardig en resultaatgerichte projectorganisatie; verantwoordelijk voor de daadwerkelijke totstandkoming van Nieuw Leyden. Van de kavelverkoop tot het begeleiden van...

Meer over de rol van Nieuw Leyden

De bewoners

Een betrokken groep bewoners die onderling net zo divers zijn als de woningen waar zij in wonen. Verbonden door het avontuur van het bouwen onder particulier én collectief opdrachtgeverschap.

Meer over de rol van de bewoners