Nieuw Leyden

Een slagvaardig en resultaatgerichte projectorganisatie; verantwoordelijk voor de daadwerkelijke totstandkoming van Nieuw Leyden. Van de kavelverkoop tot het begeleiden van de kopers.

De uitvoering van de gebiedsontwikkeling lag in handen van de projectorganisatie Nieuw Leyden. Een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie die binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst onafhankelijk van de gemeente Leiden en Portaal kon opereren. De projectdirecteur beschikte over een ruim mandaat, gebaseerd op een jaarplan met begroting dat door de aandeelhouders (gemeente Leiden en Portaal) jaarlijks werd goedgekeurd. 

De projectorganisatie vervulde vijf belangrijke taken:

  1. Promotie, marketing en informatieoverdracht Nieuw Leyden
  2. Verkoop van de tweehonderd zelfbouwkavels
  3. Begeleiding van de kavelkopers
  • Technische begeleiding individuele kavelkopers
  • Procesbegeleiding collectief opdrachtgeverschap/onafhankelijke voorzitter van VVO’s
  • Procesbegeleiding inrichting woonstraatjes
  1. Toezicht houden op uitvoer openbare werken in Nieuw Leyden
  2. Coördinatie bouwstromen van de verschillende aannemers op de bouwvelden 

Gedurende de looptijd van het project vond er eens per twee weken een projectoverleg (PGNL) plaats met de aandeelhouders van Nieuw Leyden, gemeente Leiden en woningbouwcorporatie Portaal. Hierin werd de voortgang besproken en dilemma’s en problemen opgelost. Namens Nieuw Leyden waren projectdirecteur Maurits Klaren, projectleider Alexander de Vries en projectmedewerker Jetta Polvliet hierbij aanwezig. Namens de gemeente Wim van der Hoeven en namens Portaal Marlies Veldman. Laatstgenoemden blikken terug.


Marlies Veldman vertelt

‘Het projectbureau bestond uit vakmensen met een achtergrond in het bedrijfsleven. Ze beschikten over de juiste vakkennis en hadden oog voor kwaliteit. Kwaliteiten die ze combineerden met daadkracht en een goed gevoel voor de commerciële belangen van het project. De onderlinge samenwerking in het projectoverleg verliep prima. We vonden elkaar op de inhoud en deelden de drive om Nieuw Leyden tot een succes te maken. Er zat synergie in het team. We spraken elkaars taal en waren bereid om over onze eigen schaduwen heen te springen om problemen op te lossen.’

Wim van der Hoeven vertelt
‘Het aanstellen van een apart projectbureau annex bouwdirectie is een van doorslaggevend belang geweest. Naast ons gewone werk hadden wij volstrekt geen tijd gevonden voor het aansturen van een project van deze omvang en met deze belangen. De projectorganisatie heeft het goed gedaan en alles binnen de begroting afgewikkeld. De samenwerking liep perfect. Er was respect voor elkaar en begrip voor ieders belangen. Als er zaken spaak liepen, deed de bouwdirectie een voorstel voor een oplossing. Daarbij rekening houdend met alle relevante variabelen. Zo hielden we de voortgang er goed in.’

Wim van den Hoeven

Nieuw Leyden

Een slagvaardig en resultaatgerichte projectorganisatie; verantwoordelijk voor de daadwerkelijke totstandkoming van Nieuw Leyden. Van de kavelverkoop tot het begeleiden van...

Meer over de rol van Nieuw Leyden

De bewoners

Een betrokken groep bewoners die onderling net zo divers zijn als de woningen waar zij in wonen. Verbonden door het avontuur van het bouwen onder particulier én collectief opdrachtgeverschap.

Meer over de rol van de bewoners