Gemeente Leiden

Initiatiefnemer voor de ontwikkeling van Nieuw Leyden. In de personen van een visionaire wethouder, een betrokken ambtenarenteam en een gemeenteraad met lef.

Zonder de gemeente Leiden was Nieuw Leyden er nooit gekomen. Dat staat als een heipaal boven de grond. In het voortraject, 2000 – 2005, bestond de rol van de gemeente uit:

 1. Plan- en visievorming
 2. Oplossen van het saneringsvraagstuk
 3. Berekenen van de grondexploitatie
 4. Zoeken naar extra financiering
 5. Voorbereiden raadsbesluit

Nadat de gemeenteraad van Leiden op 5 maart 2005 ja had gezegd tegen het plan Nieuw Leyden, startte de gemeente samen met woningbouwcorporatie Portaal de voorbereidingen voor de daadwerkelijke uitvoering. Hiertoe werden de volgende stappen gezet: 

 1. Opstellen samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Leiden en woningbouwcorporatie Portaal.
 2. Oprichting Nieuw Leyden CV
  Juridisch eigenaar gronden – gedeeld aandeelhouderschap gemeente Leiden
 3. Oprichting Nieuw Leyden BV
  Uitvoerende projectorganisatie – gedeeld aandeelhouderschap gemeente Leiden en Portaal 

Hierna veranderde de rol van de gemeente. Van initiatiefnemer en grote voortrekker naar bestuurder en toezichthouder op de uitvoering van het plan.
Wim van der Hoeven: ‘Door de gekozen organisatiestructuur (CV en BV) was er gedurende de looptijd van het project sprake van continuïteit in zowel politieke sturing als in het ambtelijk team en in de projectgroep. Dat is een van de belangrijkste succesfactoren van Nieuw Leyden geweest. Continuïteit betekent immers dat je maximaal kan en mag leren uit voortschrijdend inzicht.’

Marlies Veldman

‘De BV/CV constructie is een gouden zet geweest. De bestuurders stonden op afstand. Zolang Nieuw Leyden BV binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst opereerde, hoefden besluiten niet voorgelegd te worden aan de bestuurders of de zittende wethouder.

In het projectgroepoverleg binnen de projectorganisatie Nieuw Leyden brachten de gemeente en Portaal ieder hun eigen focus en expertise in. De vertegenwoordigers van de gemeente stuurden met name financieel; bekeken of we binnen de grondexploitatie bleven. Vanuit Portaal en de projectorganisatie keken we meer naar de kwaliteit van de plannen en processen. Hierdoor ontstonden de juiste discussies en balans in de besluitvorming.’

Marlies Veldman

Nieuw Leyden

Een slagvaardig en resultaatgerichte projectorganisatie; verantwoordelijk voor de daadwerkelijke totstandkoming van Nieuw Leyden. Van de kavelverkoop tot het begeleiden van...

Meer over de rol van Nieuw Leyden

De bewoners

Een betrokken groep bewoners die onderling net zo divers zijn als de woningen waar zij in wonen. Verbonden door het avontuur van het bouwen onder particulier én collectief opdrachtgeverschap.

Meer over de rol van de bewoners